Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Ιστορική Αναδρομή

Η καρδιά του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ ξεκίνησε να χτυπάει στην περιοχή του Αιγίου από το 1989. Τα τελευταία 26 χρόνια το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο με την ποιότητά του, όσο και με την ευαισθητοποίησή του για το περιβάλλον, την κοινωνία και τον αθλητισμό.

Πόσο καλά πιστεύετε ότι γνωρίζετε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ;

Αποστολή σε φίλο εκτύπωση Αύξηση Μείωση

© 2011 Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε