Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Προσωπικά Δεδομένα & Χρήση Cookies

Πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την χρήση των cookies

Η Πολιτική μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και με τη χρήση των cookies περιγράφεται παρακάτω.

Εισαγωγή

Η παρούσα ιστοσελίδα υπό τη διεύθυνση www.avrawater.gr προσφέρεται προς χρήση από την εταιρεία την «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA–COLAΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3Ε)», που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκκλησιάς αρ. 9 (εφεξής η «Εταιρεία») και είναι μέλος του Ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic της εταιρείας Coca-Cola HBC AG (εφεξής ο όμιλος «Coca-Cola Hellenic»).

Όλες οι αναφορές σε «δικό μας», «εμάς», «εμείς» ή «εταιρεία» στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής και εντός της προειδοποιητικής ανακοίνωσης θεωρούνται ότι αναφέρονται στην Εταιρεία και στις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες, ανάλογα με την περίπτωση.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να διαφυλάσσει το απόρρητο όλων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.avrawater.gr και να προστατεύει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε.

Παρέχουμε αυτή την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι κάνουμε με τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε/αποκτούμε από εσάς. Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και συμφωνείτε ότι συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται στην παρούσα. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, παρακαλούμε μην μας δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Η παρούσα Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

 

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες σχετικά με ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμός τηλεφώνου.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς και η χρήση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα χωρίς να μας πείτε ποιος είστε ή αποκαλύπτοντας οποιαδήποτεπληροφορία για τον εαυτό σας. Οι διακομιστές μας συλλέγουν τις διευθύνσεις IP προέλευσης, για λόγους τεχνολογίας πληροφοριών (IT), διευκολύνοντας σας να συνδεθείτε στην πλατφόρμα μας και παρέχοντας σας τις υπηρεσίες μας, όχι τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των επισκεπτών. Επιπλέον, υπάρχουν τμήματα αυτής της ιστοσελίδας όπου πρέπει να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για να σας παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες που ζητάτε και όπου σας ζητείται να εγγραφείτε στην ιστοσελίδα μας.

Το κάνουμε αυτό μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών και κάθε φορά που μας στέλνετε μέσω emailτα στοιχεία σας. Θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να μας παράσχετε συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητούμε, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες ή εύλογες για να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε.

Υποκείμενο των δεδομένων

Δεδομένα που συλλέχθηκαν

Σκοποί της επεξεργασίας

Αιτιολόγηση της συλλογής

Επισκέπτης της σελίδας μας

Διεύθυνση IP, όνομα τομέα, έκδοση του προγράμματος περιήγησης σας και λειτουργικό σύστημα, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας, αρχεία καταγραφής ιστού και άλλα συμπεριφορικά στοιχεία του χρήστη όπως συλλέγονται από το GoogleAnalytics

Για την μέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, τον μέσο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα, τις σελίδες που επισκέφθηκαν

Έννομο συμφέρον για να μετρήσουμε τη χρήση και για να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες σας 

Έννομο συμφέρον να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να επεξεργαστούμε και να ανταποκριθούμε στο ερώτημα/αίτημά σας 

Πελάτης / Προμηθευτής της Επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας 

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών/προμηθευτών μας

Δυνητικός πελάτης / δυνητικός Προμηθευτής επιχειρήσεων

 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας 

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των δυνητικών πελατών/προμηθευτών μας

Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Πελάτη / Προμηθευτή

 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας ή να επεξεργαστούμε τα αιτήματά σας σε σχέση με τις πληροφορίες σας 

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των πελατών/προμηθευτών μας

Καταναλωτής

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, τα οποία ελήφθησαν από τον καταναλωτή μέσω της φόρμας επικοινωνίας 

Για να δίνουμε απάντηση σε αναφερόμενα προβλήματα με προϊόντα ή ερωτήσεις στην τηλεφωνική γραμμή χωρίς χρέωση

Έννομο συμφέρον να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε την ικανοποίηση των καταναλωτών μας

Αιτών για Εργασία

 

Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας, επαγγελματικά προσόντα, προϋπηρεσία και εκπαίδευση τα οποία ελήφθησαν από τον αιτούντα εργασία μέσω της φόρμας επικοινωνίας

Διαχείριση του υποψηφίου, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

Έννομο συμφέρον να αξιολογήσουμε την αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας μαζί μας 

 

Για όλες τις επεξεργασίες δεδομένων, στις οποίες δίνετε τη συγκατάθεσή σας, δικαιούστε να αρνηθείτε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς καμία επιβλαβή επίδραση σε οποιαδήποτε επαφή που μπορεί να έχετε μαζί μας.

Όταν προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, συλλέγονται από εσάς με τη συγκατάθεσή σας (για παράδειγμα, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εντύπων/φορμών ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και θα σας ενημερώσουμε κατά τη στιγμή της συλλογής πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα.

Πολιτική για την χρήση των Cookies

Αυτός η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μας βοηθά να σας προσφέρουμε μια καλή εμπειρία όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας και μας επιτρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο γραμμάτων και αριθμών που αποθηκεύουμε στο πρόγραμμα περιήγησης σας ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies περιέχουν πληροφορίες που μεταφέρονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

A. Necessary Cookies (Απαραίτητα Cookies)

Είναι τα ελαχίστως απαραίτητα cookies όπου είναι σημαντικά για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Τα συγκεκριμένα Cookies είναι εκείνα που σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του ιστότοπου, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies λειτουργούν ανεξάρτητα από την ατομική σας ταυτότητα και ευθύνονται για την ομαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

ASPSESSIONID: Χρησιμοποιείται για την διατήρηση του state των χρηστών μεταξύ διαφορετικών σελίδων.

Β. Statistics Cookies (Cookies Στατιστικών)

Πρόκειται για εκείνα τα cookies που ερμηνεύουν την συμπεριφορά των επισκεπτών σε σχέση με το πώς χρησιμοποιούν τον ιστότοπο (π.χ, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα). Αυτά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται μόνο και αυστηρά για στατιστικούς λόγους, ώστε κατόπιν τεχνικών ενεργειών να επιτυγχάνεται η βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

@@History/@@scroll: Χρησιμοποιείται για την διατήρηση του scroll του χρήστη σε κάθε σελίδα για να μπορεί να επιστρέφει κανείς στο ίδιο σημείο που βρισκόταν.

_utm.gif: Χρησιμοποιείται από το Google analytics για την εξακρίβωση του browser του χρήστη και του υπολογιστή του.

_utma: Χρησιμοποιείται για να καθορίσει τους νέους επισκέπτες καθώς και αυτούς που έχουν επιστρέψει στην ιστοσελίδα.

_utmb: Χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει ένα νέο session. Ο χρόνος λήξης του έχει διάρκεια 30 λεπτά, ως εκ τούτου, αν ένας χρήστης είναι ανενεργός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό, ένα νέο cookie θα οριστεί και η αλληλεπίδραση αυτή θα καταγραφεί ως νέο session.

_utmc: Λειτουργεί σε συνδυασμό με το cookie utmb και καθορίζει τους νέους επισκέπτες.

_utmt:Ορίζειτοthrottle request rate.

_utmz: Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί το traffic source. Η διάρκεια λήξης του είναι μετά από 6 μήνες. Αυτό βοηθά την Google να συλλέγει τα δεδομένα τα οποία μπορούν στη συνέχεια να την βοηθήσει να καθορίσετε το traffic στο τμήμα πολλαπλών καναλιών του Analytics.

C. Marketing Cookies (Cookies για Διαφημιστικούς λόγους)

Τα Cookies στόχευσης και διαφήμισης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειές των χρηστών στον ιστότοπο. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η συλλογή πληροφοριών όπως π.χ αριθμό επισκεπτών, αριθμό σελίδων που προβλήθηκαν κλπ, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς οι υπηρεσίες που σας παρέχονται, ανάλογα τις προτιμήσεις σας.

GPS: Χρησιμοποιείται από το youtube και περιέχει ένα μοναδικό κωδικό για κινητές συσκευές για να επιτρέπει το tracking με βάση την τοποθεσία του χρήστη. 

VISITOR_INFO1_LIVE: Χρησιμοποιείται από το youtube για την εξακρίβωση της ταχύτητας του χρήστη σε σελίδες που έχουν ενσωματωμένα youtube videos.

YSC: Χρησιμοποιείται από το youtube και περιέχει ένα μοναδικό κωδικό για την διατήρηση στατιστικών για το ποια videos έχει δει ο χρήστης.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω / ενεργοποιήσω τα cookies;

Έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies τροποποιώντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις διαδραστικές λειτουργίες της ιστοσελίδας μας αν τα cookiesείναι απενεργοποιημένα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διαχείρισης των cookies. Ανατρέξτε στις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης ή στην οθόνη βοήθειας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. Για παράδειγμα, στον Internet Explorer, μπορείτε να μεταβείτε στις επιλογές Εργαλεία /Επιλογές Internet / Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων για να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης στις προσδοκίες σας. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετικούς υπολογιστές σε διαφορετικές τοποθεσίες, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις cookies.

Ορισμένα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που θα αναλύει τις πολιτικές απορρήτου της ιστοσελίδας και θα επιτρέπει στον χρήστη να ελέγχει τις ανάγκες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτές είναι γνωστές ως "P3P" (Πλατφόρμα Προτιμήσεων Απορρήτου).

Μπορείτε εύκολα να διαγράψετε τυχόν cookies που έχουν εγκατασταθεί στο φάκελο των cookiesτου προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows Explorer:

  • Ανοίξτε τo"Windows Explorer"
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση" στη γραμμή εργαλείων
  • Πληκτρολογήστε "cookie" στο πλαίσιο αναζήτησης για "Φάκελοι και αρχεία"
  • Επιλέξτε "Ο υπολογιστής μου" στο πλαίσιο "Look In" 
  • Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση τώρα" Κάντε διπλό κλικ στους φακέλους που βρέθηκαν
  • "Επιλέξτε" οποιοδήποτε αρχείο cookie
  • Πατήστε το κουμπί "Διαγραφή" στο πληκτρολόγιό σας

Αν δεν χρησιμοποιείτε MicrosoftWindowsExplorer, τότε θα πρέπει να επιλέξετε "cookies" στη λειτουργία "Βοήθεια" για πληροφορίες σχετικά με το πού θα βρείτε το φάκελο των cookies.

Κοινοποιήσεις. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα διαβιβασθούν σε ένα Κέντρο δεδομένων που φιλοξενείται στο Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, από την εταιρεία με την επωνυμία Microsoft Ireland Operation Ltd., και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά ή να δοθούν στο προσωπικό μας που εργάζεται εκτός Ολλανδίας και σε τρίτους, στους επιχειρηματικούς εταίρους, στους κυβερνητικούς φορείς και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, οι οποίοι δεσμεύονται να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας, μερικοί από τους οποίους βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και που ενεργούν για μας για τους σκοπούς και τις αιτιολογίες που παρατίθενται σε αυτήν την πολιτική.

Κατηγορίες των αποδεκτών 

Σκοπός της κοινής χρήσης

 

εταιρείες του ομίλου εταιρειών Coca-Cola Hellenic ή / και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας

παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών μας 

 

οποιοσδήποτε τρίτος πάροχος υπηρεσιών, οποιαδήποτε θυγατρικής / συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου Coca-Cola Hellenic που εμπλέκεται από εμάς στην παροχή των υπηρεσιών που ζητήσατε ή ζητήσατε από
εμάς για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω λίστα

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε 

συνεργάτες μας

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε 

κυβερνητικοί φορείς

Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας

υπηρεσίες επιβολής του νόμου

Εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης μας 

τρίτοι στους οποίους ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τη δραστηριότητά μας
και οι προμηθευτές μας

εκτέλεση των υπηρεσιών που ζητήσατε

 

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά στοιχεία σας, συμφωνείτε με την κοινοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων κατά τα ανωτέρω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται εκτός της Ε.Ε.;

Δεδομένου ότι η Coca-Cola HBC λειτουργεί σε πολλές χώρες, τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το προσωπικό ή τους προμηθευτές, να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός του Ε.Ε. όπου οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από ό, τι στην Ε.Ε. Ωστόσο, επιδιώκουμε πάντα να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που θα παρέμενε στην Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας να διασφαλιστεί ότι θα διατηρούνται ασφαλή και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και για τους συμφωνημένους σκοπό/σκοπούς). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά αυτή είναι διαθέσιμες στο Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης – Ενημέρωση.

Ορισμένες χώρες εκτός της Ε.Ε. έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν κατ 'ουσίαν ισοδύναμες προστασίες με τους νόμους της Ε.Ε. για την προστασία των δεδομένων και συνεπώς δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις χώρες δικαιοδοσίας (Δείτε Τον πλήρη κατάλογο http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (όπως η Ρωσία), θα ζητήσουμε είτε τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά είτε τη μεταβίβασή της, με την επιφύλαξη συμβατικών όρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιβάλλουν ισοδύναμες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων απευθείας στον αποδέκτη, εκτός αν μας επιτρέπεται από τον ισχύοντα νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων να προβούμε σε τέτοιες μεταφορές χωρίς τέτοιες διατυπώσεις.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας", εάν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας δεδομένων.

Όλα τα μέρη εκτός Ε.Ε. στα οποία θα μεταβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα επεξεργάζονται δεδομένα, θα εκτελούν και θα παραδίδουν εντολές και θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης εκ μέρους μας. Μπορούμε επίσης να περάσουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας σε τρίτους, αλλά αυτό δεν θα περιλαμβάνει πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας ή / και να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας επιδόθηκε.

Εκτός αν απαιτείται από το νόμο, δεν θα κοινοποιήσουμε, θα πωλήσουμε ή θα διανείμουμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τέλος, εάν η επιχείρησή μας εισέλθει σε κοινοπραξία ή πωληθεί ή συγχωνευθεί με άλλη επιχειρηματική οντότητα, τα δεδομένα σας θα γνωστοποιηθούν στους νέους επιχειρηματικούς εταίρους ή τους ιδιοκτήτες μας.

Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρήστες ηλικίας 15 ετών και κάτω

Εάν είστε ηλικίας κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή του κηδεμόνα σας προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες χωρίς αυτήν τη συγκατάθεση δεν επιτρέπεται να μας παρέχουν προσωπικά δεδομένα.

Άλλες Ιστοσελίδες 

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από εμάς και δεν καλύπτονται από την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies. Εάν έχετε πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρέχονται, οι χειριστές αυτών των ιστοσελίδων ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες από εσάς που θα χρησιμοποιηθούν από αυτούς σύμφωνα με τις Πολιτικές τους για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις δικές μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies και τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων που υποδεικνύονται με σύνδεσμο, αναφέρονται ή αλληλεπιδρούν, πριν εισαγάγετε προσωπικά δεδομένα σε τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

Ασφάλεια των δεδομένων που συλλέγονται και διατήρηση δεδομένων

Εφαρμόζουμε αυστηρά φυσικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από την πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή και ζημιά τόσο όσο βρίσκεστε σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον εν λόγω σκοπό της συλλογής και στη συνέχεια θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας όσο απαιτείται από τον νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων, ανατρέξτε στην Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων.

Μεταφορές μέσω διαδικτύου και αποποίηση ευθυνών

Αν και η Coca Cola HBC AG χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για να προστατευτεί από ιούς και άλλα επιβλαβή συστατικά, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια που είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι η πρόσβασή σας στον ιστότοπο θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς λάθη ή ότι αυτός ο δικτυακός τόπος, οι διακομιστές ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα επιβλαβή συστατικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας και τα δικαιώματά σας για πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

Πρόσβαση, ενημέρωση και διαγραφή δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να δείτε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. μπορείτε επίσης να ζητήσετε από εμάς να προβούμε στις απαραίτητες αλλαγές για να διασφαλίσουμε ότι είναι ακριβή και ενημερωμένα ή να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε αν θέλετε να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας". Έχετε επίσης το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς σε άλλον πάροχο υπηρεσιών της επιλογής σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την ανάκληση. Αν θέλετε να το κάνετε αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρακάτω ενότητα "Επικοινωνήστε μαζί μας".

Καταγγελία/Παράπονα

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε μια καταγγελία ενώπιον της εθνικής αρχής προστασίας των δεδομένων αποστέλλοντας το αίτημά σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr) .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, ερωτήματα ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τηνΠολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: DataProtectionOffice@cchellenic.com. Καλωσορίζουμε τις ερωτήσεις σας και τυχόν προτάσεις που έχετε σχετικά με τηνΠολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies.

Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies

Παρακαλούμε να μελετήσετε την Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και για την χρήση των Cookies περιοδικά για να ενημερώνεστε για οποιεσδήποτε αλλαγές. Παρόλο που διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να συμπληρώσουμε αυτήν την πολιτική, θα σας ειδοποιήσουμε σε αυτόν τον ιστότοπο για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές τουλάχιστον για 30 ημέρες τουλάχιστον μετά την αλλαγή και, όπου χρειάζεται, μέσω ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Αποστολή σε φίλο εκτύπωση Αύξηση Μείωση

© 2011 Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε